Naszym zadaniem jest wspieranie uznania akcji i podobnych
jej form papier
ów wartościowych wśród inwestorów prywatnych,
inwestorów instytucjonalnych oraz przedsiębiorstw w Unii
Europejskiej oraz w Europie