Serdecznie witamy na stronach internetowych European Stock Institute

 

Europa zcala się coraz bardziej. Rynki kapitałowe poprzez poszerzenie Unii Europejskiej z dniem 01 maja 2004 uległy nowemu porządkowi i rozwijają się właśnie w nowych, wschodnich krajach Unii Europejskiej z wciąż narastającą siłą.

European Stock Institut jest organizacją zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji a także akcjonariuszy zorientowanych na giełdę oraz na inne rynki kapitałowe.

 

Naszym celem jest poszerzenie zainteresowania akcjami i porównywalnymi papierami wartościowymi oraz zwiększenie akceptacji wśród inwestorów prywatnych, inwestorów instytucjonalnych i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Europie. Tworzymy komunikatywne i informatywne miejsce przecięcia pomiędzy poszukującymi kapitału przedsiębiorstwami a oferentami kapitału, których udziałami w formie akcji na giełdzie , w wolnym obrocie oraz poprzez lokaty prywatne obrotu się dokonuje.

 

European Stock Institut jest organizacją niezależną i nie zorientowaną na zysk, działającą na wszystkich poziomach społecznych, w politycznym i gospodarczym środowisku dla dobra kultury akcji w Europie. Jako pośrednicy wiedzy, kontaktów i interesów gospodarczych tworzymy platformę komunikacyją i edukacyjną. Na wiele sposobów informujemy o zaletach, a także o możliwościach i ryzykach akcji jako instrumentu inwestycyjnego i finansowego.

 

Na naszych stronach internetowych stawiamy Państwu do dyspozycji przegląd naszych najnowszych publikacji. Tutaj otrzymają Państwo szybko i bez komplikacji ważne informacje o rynku finansowym Europy. Dla zgrupowanych w naszej organizacji członków służymy radami naszych fachowców.

 

Nie podajemy żadnych prognoz ani analiz o sytuacji na rynku ani o sytuacji pojedynczych przedsiębiorstw. Nie przeprowadzamy także ocen dotyczących rozwojów kursów dla poszczególnych papierów wartościowych.Życzymy Państwu wiele przyjemności w naszej ofercie internetowej.